Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Mary Mitropoulou

Médecin – Embryologiste

Mary Mitropoulou - Médecin – Embryologiste

Diplômée de la faculté de Médecine de l’Université de Patras. Embryologiste formée en outre auprès de Centres de Fécondation in vitro à l’étranger. Elle est membre de la Société Européenne de Reproduction Humaine et d’Embryologie (ESHRE). Elle compte 7 publications dans des congrès en Grèce et à l’étranger sur le thème de la reproduction chez l’homme.

Elle est responsable du laboratoire d’embryologie du centre de FIV «Mitosis» depuis 1992.

Curriculum Vitae

En savoir plus sur le Centre de FIV “Mitosis”