Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Mitosis Centre de FIV

“Mitosis” Centre de FIV

Centre de Fécondation in vitro (FIV) Mitosis
L’unique centre de Fécondation In Vitro du Pirée

Le Centre de FIV «Mitosis» oeuvre au Pirée depuis 1992. Notre savoir-faire provient des techniques du Royal Women Hospital de Melbourne en Australie où nous avons été formés durant les années 1989-1990.

Aujourd’hui, le centre se situe à une nouvelle adresse, 24, rue Sahtouri au Pirée. Il s’agit véritablement du seul centre de FIV dans la région et plus largement dans la banlieue sud d’Athènes, pouvant proposer:

  • Un personnel expérimenté et hautement qualifié, dont le directeur scientifique est le docteur ARKOULIS; deux médecins spécialisés, dont un gynécologue et un anesthésiste, ainsi que trois spécialistes de laboratoire (une médecin-embryologiste et deux biologistes – embryologistes), deux sages-femmes, deux infirmières de l’université d’Athènes et, enfin, un psychologue et une secrétaire.
  • Des installations conçues et modulées afin d’assurer les conditions idéales requises pour les procédures de fécondation in vitro.
  • Un équipement médical de haute technologie, dans tous les départements, qui facilite et contribue à la maximisation des pourcentages de réussite dans tous les cas de fécondation in vitro.

En savoir plus sur le Centre de FIV “Mitosis”

Plus d’informations
Complétez le formulaire pour contacter la Clinique FIV Mitosis