Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Fibroza chistică și fertilizarea

Fiecare individ are 2 copii ale genei CFTR. Pentru a avea boala trebuie să existe mutații pe ambele copii, adică să fie homozigot. Dacă există mutație patologică doar pe una din cele două copii, situație numită heterozigot, boala nu se manifestă clinic.

Un copil se poate naște cu fibroză chistică în cazul în care ambii părinți sunt purtători a genei patologice și aceasta în 25% din cazuri.

Pentru mai multe informații
Luați legatura cu Clinica FIV MITOSIS
+30 6940109986
* Vorbim Romaneste