Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Recoltarea ovulelor - Fertilizare In Vitro - Centrul FIV Mitosis

Recoltarea ovulelor

Etapele recoltării ovulelor și pregătirea lor în vederea fertilizării

Recoltarea ovulelor are loc la 34-36 de ore de la administrarea gonadotrofinei corionice, care contribuie la maturatea ovulelor și facilitează eliberarea lor din folicul.

Recoltarea ovulelor - Fertilizare In Vitro - Centrul FIV Mitosis
Recoltarea ovulelor - Fertilizare In Vitro - Clinicii FIV Mitosis

Tehnica de recoltare este următoarea:

  • cu ajutorul unui ac special atașat sondei vaginale a ecografului, se pătrunde în folicul sub ghidaj ecografic și se aspiră conținutul acestuia.
  • Procedura are o durată de 10-20 de minute și are loc sub analgezie și anestezie ușoară.

În continuare materialul aspirat se pune în niște tuburi speciale și se transferă la laborator, unde embriologul specializat cu ajutorul microscopului stereoscopic cu putere de analiză ridicată procedează la:

  • depistarea și numărarea ovulelor din lichidul folicular recoltat
  • izolarea și așezarea lor în mediu de cultură cu compoziție chimică și temperatură asemănătoare celei a organismului.
  • transferul ovulelor în incubatoare speciale, unde în condiții ideale de temperatură și pH, se separă de lichidul folicular și se maturează câteva ore, înainte de a începe procesul de fertilizare.

În aceeași zi în care se recoltează ovulele, are loc și recoltarea spermei. Sperma se recoltează în recipiente sterile ,după o absinență între 3 și 7 zile, după care se verifică concentrația și mobilitatea spermatozoizilor și se prepară pentru fertilizare.

Recoltarea ovulelor - Fertilizare In Vitro - Clinica FIV Mitosis
Recoltarea ovulelor - Fertilizare In Vitro - Clinica FIV Grecia Mitosis

Pocedura recoltarii ovulelor din cadrul Fertilizării In Vitro, de Dr. Theodosis Arkoulis

Pentru mai multe informații
Luați legatura cu Clinica FIV MITOSIS
+30 6940109986
* Vorbim Romaneste