Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
La Transferencia Embrionaria en Centro de FIV Mitosi

La Transferencia Embrionaria en Centro de FIV Mitosi

El proceso de transferencia de embriones es muy simple e indoloro y se realiza sin analgesia ni anestesia. El número de embriones transferidos depende, en primer lugar, de la calidad y la secundaria del deseo o no del embarazo múltiple. El número máximo de embriones que se pueden transferir a las mujeres es de dos embriones hasta los 39 años, de tres a mujeres de 40 años y de cuatro a mujeres de 41 años en adelante.

En los casos de embriones que provienen de ovocitos de donante , se transfieren hasta dos embriones. Los embriones, junto con un poco de su material de crecimiento, se montan por succión en un catéter de transferencia de embriones blando que luego cruza el cuello uterino y, con guía de ultrasonido, los embriones se colocan en el endometrio cerca del fondo del útero.

Luego se retira el catéter y se comprueba para confirmar que todos los embriones se transfieron al útero. La mujer generalmente se queda acostada durante media hora y luego puede regresar a casa. Aconsejamos viajar al otro día.

La transferencia embrionaria en nuestro Centro de FIV

Mas Información
Para cualquier informacion en espanol puede llamar al mobil +30 6982281633 Dr. Mary Mitropoulou Hidalgo
Alojamiento Gratuito