Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Fibrosis Quística y Fertilización

Cada individuo lleva dos copias del gen CFTR. Para que alguien sufra de fibrosis quística, deben portar mutaciones en ambas copias del gen, es decir, ser homocigoto. Si alguien porta una mutación en una sola copia, es decir, heterocigoto, se denomina portador de la enfermedad.

Mas Información
Para cualquier informacion en espanol puede llamar al mobil +30 6982281633 Dr. Mary Mitropoulou Hidalgo
Alojamiento Gratuito