Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Criopreservación de embriones, de esperma, de óvulos - Clinica de Reproducción Humana Asistida Mitosi - FIV Grecia

Criopreservación

Use of modern techniques and technologically advanced cryopreservation equipment

Cryopreservation is of vital importance in IVF. The Mitosis IVF Center is fully equipped with all the necessary high-tech cryopreservation equipment. Moreover, our Clinic has energy autonomy, which is required in order for the following procedures to take place:

Criopreservación de Embriones

Criopreservación de Embriones - Centro de Reproducción Asistida Mitosi

El embrión de criopreservación sirve: a) en casos donde los intentos de FIV con embriones frescos fallan, b) si la pareja decide tener más hijos.

Mas acerca

Criopreservación de Esperma

Criopreservación de Esperma - Centro de Fertilización In Vitro Mitosi

Los espermatozoides se pueden criopreservar con un proceso especial utilizando materiales apropiados y se pueden almacenar en contenedores de nitrógeno líquido a -196οC.

Mas acerca

Criopreservación de Ovulos

Criopreservación de Ovulos - Clinica de Reproducción Humana Asistida Mitosi

La crioconservación de óvulos está indicada como un método para preservar el material genético de las mujeres cuando una mujer quiere posponer tener un hijo para el futuro.

Mas acerca

Mas Información
Para cualquier informacion en espanol puede llamar al mobil +30 6982281633 Dr. Mary Mitropoulou Hidalgo
Alojamiento Gratuito