Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Dr. Mari Mitropoulou

Supraspecializat în embriologie

Dr. Mari Mitropoulou - Supraspecializat în embriologie - Fertilizare In Vitro

A absolvit Facultatea de Medicină din Patra. S-a supraspecializat în embriologie la diferite centre FIV din străinătate și aste membru în European Society of Human Reproduction and Embryology.

Are la activ 7 publicații. Conduce laboratorul de embriologie al Clinicii MITOSIS din 1992.

Citiți aici analitic despre activitatea științifică

Vedeți mai multe despre Centrul De Fertilizare In Vitro Mitosis