Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Μεταλλάξεις Θρομβοφιλίας

Οι πιο συχνές μεταλλάξεις στην κληρονομική θρομβοφιλία αφορούν τις:

 1. R506Q στον παράγοντα πήξης του αίματος V (FV-Leiden)
 2. Η1299R στον παράγοντα πήξης του αίματος V (FV-HR2)
 3. G20210A στο γονίδιο της προθρομβίνης
 4. C677Τ και A1298C στο γονίδιο του MTHFR
 5. 4G/5G Πολυμορφισμός στο γονίδιο PAI-1
 6. V34L στον παράγοντα VIII (FactorVIII)
 7. -455 G>A στο γονίδιο του β-ινωδογόνου
 8. L33P Πολυμορφισμός στη γλυκοπρωτεΐνηGPIII (HPA1 a/b)
 9. Ins/Del Πολυμορφισμός στο γονίδιο της αγγειοτενσίνης(ACE)
 10. R3500Q στην απολιποπρωτεΐνη Β (ApoB)
 11. Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 Γονότυποι της απολιποπρωτεΐνης Ε (ApoE)

Μοριακή Βιολογία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση