Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Κυστική Ίνωση και γονιμοποίηση

Κάθε άτομο φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου CFTR. Για να πάσχει κάποιος από κυστική ίνωση θα πρέπει να φέρει μεταλλάξεις και στα δύο αντίγραφα, να είναι δηλαδή ομοζυγώτης ενώ κάποιος που φέρει μετάλλαξη μόνο στο ένα αντίγραφο, είναι δηλαδή ετεροζυγώτης, λέγεται φορέας της νόσου.

Για να μην γεννηθεί κάποιο παιδί με κυστική ίνωση θα πρέπει και οι δύο γονείς να μη φέρουν μεταλλάξεις ή να φέρει μόνο ένας από τους δύο. Αν και οι δύο γονείς είναι φορείς τότε υπάρχει 25% πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με κυστική ίνωση.

Μοριακή Βιολογία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση