Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Αντιμετώπιση και Λύσεις Ανδρικής Υπογονιμότητας

Η τεχνική αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας ονομάζεται ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση ή απλώς μικρογονιμοποίηση (Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI). Με αυτή την τεχνική ένα μόνο σπερματοζωάριο ενίεται με πολύ λεπτή βελόνα στο εσωτερικό του ωαρίου. Έτσι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προβλήματα όπως:

Η χαμηλή συγκέντρωση και κινητικότητα των σπερματοζωαρίων (κάτω από 15 εκ/ml και φτωχή κινητικότητα, κάτω από 32% καλώς κινούμενα σπερματοζωάρια).

Η περίπτωση της αζωοσπερμίας, με λήψη σπέρματος απευθείας από τον όρχι και στη συνέχεια εφαρμογή ICSΙ.

Οι τέσσερις διαφορετικές τεχνικές που εφαρμόζονται για την ενδοκυτταροπλασματική έγχυση του σπερματοζωαρίου έχουν η κάθε μία διαφορετικό όνομα και ακρωνύμιο. Κάθε διαδικασία έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα και δεν είναι όλες κατάλληλες για κάθε περίπτωση.

Οι τεχνικές αυτές είναι οι ακόλουθες:

 1. 1
  MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration)
  Mικροχειρουργική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα

  Ενδείκνυται στις περιπτώσεις ανδρών που παρουσιάζουν απόφραξη των εκφορητικών πόρων (σωληναρίων) που οδηγούν το σπέρμα από τον όρχι στο πέος. Τα βασικά της βήματα:

  • Η επιδιδυμίδα απομονώνεται με μια μικρή τομή ενός εκατοστού του μέτρου στην επιδερμίδα του όρχι.
  • Με ένα χειρουργικό μικροσκόπιο εξετάζονται τα πολύ μικρά σωληνάρια της επιδιδυμίδας.
  • Ανοίγεται ένα σωληνάριο και το περιεχόμενο συλλέγεται και ελέγχεται ως προς την παρουσία και την ποιότητα σπέρματος στο μικροσκόπιο.
  • Το υλικό μεταφέρεται στο εργαστήριο όπου επεξεργάζεται και αν υπάρχει αρκετό και επιπλέον υλικό, καταψύχεται, καθώςσυχνά επιχειρείται και δεύτερη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 2. 2
  PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)
 3. 3
  TESE (Testicular Sperm Extraction)
 4. 4
  TESΑ (Testicular Sperm Aspiration)

Περισσότερα για την Ανδρική Υπογονιμότητα

Αντιμετώπιση και Λύσεις Ανδρικής Υπογονιμότητας Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση