Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
SSR (recuperación quirúrgica de esperma): Aspiración Testicular - Centro de Fertilización in Vitro Mitosi

SSR (recuperación quirúrgica de esperma): Aspiración Testicular

Tomando esperma del epidídimo y testículo

Algunos hombres no tienen espermatozoides en su semen, aunque se producen en los testículos. Esto puede ser el resultado de:

  • infertilidad,
  • obstrucción del conducto deferente,
  • inmadurez de los espermatozoides que no les permite abandonar los testículos.

En tales casos, el esperma se extrae del epidídimo con una aguja fina o biopsia testicular o por punción. Este proceso de aspiración testicular se realiza bajo analgesia y es muy efectivo cuando se combina con ICSI (inyección de esperma intracitoplasmática).

Mas Información
Para cualquier informacion en espanol puede llamar al mobil +30 6982281633 Dr. Mary Mitropoulou Hidalgo
Alojamiento Gratuito