Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Mutaciones de Trombofilia

Las mutaciones más comunes en la trombofilia hereditaria se refieren a:

 1. R506Q in blood coagulation factor V (FV-Leiden)
 2. I1299R in blood coagulation factor V (FV-HR2)
 3. G20210A in prothrombin gene
 4. A1298C and C677T in MTHFR gene
 5. 4G/5G polymorfism in PAI-1 gene
 6. V34L in Factor VIII
 7. -455 G> A in β-fibrinogen gene
 8. L33P polymorfism in glycoprotein GPIII (HPA1 a/b)
 9. Ins / Del polymorfism in angiotensin gene (ACE)
 10. R3500Q in apolipoprotein B (ApoB)
 11. E1, E2, E3, E4 genotypes apolipoprotein E (ApoE)

Mas Información
Para cualquier informacion en espanol puede llamar al mobil +30 6982281633 Dr. Mary Mitropoulou Hidalgo
Alojamiento Gratuito