Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
GIFT in IVF - IVF Clinic Greece Mitosis

GIFT in IVF

GIFT is the acronym for “Gamete Intra-fallopian Transfer” of egg and sperm. With this technique the sperm and ova are transported straight into the fallopian tubes. So in order to apply this technique at least one tube should be normal and the woman should be hospitalized.

GIFT - Gamete Intra-fallopian Transfer of egg and sperm - IVF Clinic Greece Mitosis

More Information
Get in touch with the Mitosis IVF Clinic