Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Ωολήψία - Διαδικασία Εξωσωματικης γονιμοποιησης στο Κέντρο «Μίτωση»

Ωοληψία

Τα βήματα της συλλογής ωαρίων και της επεξεργασίας τους κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση

Η ωοληψία πραγματοποιείται 34 – 36 ώρες μετά τη χορήγηση της hCG (χοριακή γοναδοτροπίνη) η οποία συμβάλλει στην ωρίμανση του ωαρίου ώστε να απελευθερωθεί από τα έσω τοιχώματα του ωοθυλακίου.

Ωράριο - Ωοληψία - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Ωράριο - Ωοληψία - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Ακολουθεί η συλλογή των ωαρίων η οποία:

  • διενεργείται με τη βοήθεια βελόνας που κατευθύνεται υπερηχογραφικά από οδηγό που είναι προσαρμοσμένος στην κολπική κεφαλή του υπερηχογράφου.
  • διαρκεί συνήθως σε 10 – 20 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η ασθενής βρίσκεται σε αναλγησία ή ελαφριά αναισθησία.

Στη συνέχεια τα ωάρια που αναρροφήθηκαν τοποθετούνται σε ειδικά σωληνάκια, αμέσως μεταφέρονται στο εργαστήριο. Εκεί ο εξειδικευμένος εμβρυολόγος του Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση», με τη χρήση στερεομικροσκοπικού εξοπλισμού υψηλής αναλυσης προχωρά σε:

  • εντοπισμό και καταμέτρηση των ωαρίων που συλλέχθηκαν στο ωοθυλακικό υγρό
  • απομόνωση και τοποθέτηση τους σε ειδικό καλλιεργητικό υγρό με θερμοκρασία και χημική σύνθεση όμοιας του σωματικού περιβάλλοντος
  • μεταφορά στους ειδικούς επωαστές όπου σε συνθήκες ιδανικές σε ph και θερμοκρασία διαχωρίζονται από το ωοθυλακικό υγρό και ωριμάζουν για μερικές ώρες πριν τη διαδικασία γονιμοποίησης

Την ίδια ημέρα της ωοληψίας από τη γυναίκα, πραγματοποιείται και η λήψη σπέρματος από τον άνδρα, η οποία γίνεται σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο. Ενδείκνυται τρεις εώς επτά ημέρες αποχή πριν τη λήψη του σπέρματος, το οποίο αξιολογείται εργαστηριακά ως προς την πυκνότητα και την κινητικότητά του και προετοιμάζεται για τη γονιμοποίηση.

Ωράριο - Ωοληψία - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Ωράριο - Ωοληψία - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Η διαδικασία της Ωοληψίας κατα την Εξωσωματική Γονιμοποίηση από τον Δρ. Θεοδόση Αρκουλή

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση